Encyklopedický slovník

Rear Projection metódy

Kľúčovanie metódy - to ... Čo je zadná projekčnú metódu?

kľúčovania metóda (z anglického zozadu. - zadné, zadné) metóda kombinované natáčania, ktorý spočíva v tom, že predmet je umiestnený v prednej časti obrazovky, na ktorej sa premieta (zvyčajne na zadnú stranu) pre-zachyteného obrazu, slúžiace pozadí scény. * * * Kľúčovanie METODRIRPROEKTSII SPÔSOB (z anglického zozadu. - zadný, vzadu), spôsobu kombinácia natáčanie, ktorá spočíva v tom, že predmet je umiestnený v prednej časti obrazovky, na ktorej sa premieta (zvyčajne na zadnej strane), pre-zachyteného obrazu, ktoré slúžia ako podklad pre vydanie scény.

encyklopedický slovník. 2009.