Encyklopedický slovník

Reakčný poriadok

Poradie reakcie je ... Čo je reakčný poriadok?

poradie reakcie pre danú látku, exponent pri koncentrácii tejto látky v kinetickej rovnici chemickej reakcie. Celkový poradie reakcie sa skladá z poradia reakcie pre všetky látky, ktorých koncentrácie vstupujú do kinetickej rovnice. * * * OBJEDNÁVKA REAKČNÉHO REŽIMU REAKCIE pre túto látku, exponent pri koncentrácii tejto látky v kinetickej rovnici chemickej reakcie. Celkový poradie reakcie sa skladá z poradia reakcie pre všetky látky, ktorých koncentrácie vstupujú do kinetickej rovnice.

encyklopedický slovník. 2009.