Re-rozklad je ... Čo je re-rozklad?

pererazlozhenieperemeschenie morfémy hranice ako súčasť slová alebo frázy, ako je staré ruské "Sun im"> ruskej "s ním." * * * RELOADINGERVERSTAGE, posúvanie hraníc morfémov v kombinácii slov alebo slov, napríklad. Starý ruský a ruský "s ním".

encyklopedický slovník. 2009.