Ravensbrück je ... Čo je Ravensbrück?

Ravensbrück (Ravensbrück), ženský koncentračný tábor v nacistickom Nemecku, v blízkosti mesta Fürstenberg, v rokoch 1939-45. Väzňami bolo viac ako 130 tisíc žien a niekoľko stoviek detí. 93 000 ľudí bolo zničených. 30. apríla 1945 boli prežili zajatci oslobodení Rudou armádou. * * * Ravensbruck, ženský koncentračný tábor vo fašistickom Nemecku, neďaleko mesta Fürstenberg, v rokoch 1939-45. Väzni boli sv. 130 tisíc žien a niekoľko stoviek detí; 93 000 ľudí bolo zničených. 30. 4. 1945 prežili zajatcov sovietskou armádou.

encyklopedický slovník. 2009.