Encyklopedický slovník

Rautian Sergey Glebovich

Rautian Sergey Glebovich - je to ... Čo Rautian Sergey Glebovich?

Rautian Sergey Glebovich (p 1928), fyzik a pridruženým členom. Ruská akadémia vied (1979) Proceedings of the optiky, kvantovej elektroniky, nelineárne optiky * Rautian Sergey GlebovichRAUTIAN Sergey Glebovich (p 1928), ruský fyzik, Zodpovedajúce člen Ruskej akadémie vied .. (1991, Zodpovedajúce člen akadémie vied ZSSR v rokoch 1979) konania. optika, kvantová elektronika, nelineárna optika

Collegiate Dictionary, 2009

.. <- 1 ->