Biografický slovník

Hermann Raupach (Raupach)

Hermann Raupach (Raupach) - to je ... Čo je Hermann Raupach (Raupach)?
Raupach (German Raupach) - syn Christopher Raupaha, skladateľa a dirigenta, sa narodil v roku 1728. Od roku 1756 bol dirigentom dvorný opery v Rusku. V roku 1759 bola jeho opera Alcesta organizovaná v ruštine. v roku 1760, v taliančine, - "Siroe". V roku 1780 po odchode do Paríža uverejnil svoje sonáty na cembalo a husle.

Biografický slovník. 2000.