Encyklopedický slovník

Iosif Abramovich Rapoport

Iosif Abramovich Rapoport - to je ... Čo je Iosif Abramova Rapoport?

Iosif Abramovič Rapoport (1912-1990), genetik, zodpovedajúce člen Akadémie vied ZSSR (1979 ), Hrdina socialistickej práce (1990). Hlavné práce v chemickej mutagénom, jeho použitie pre štúdium génovej štruktúry, mechanizmy prirodzeného výberu a selekcia v priemyselných plodín a mikroorganizmov. Leninova cena (1984). * * * Rapoport AbramovichRAPOPORT Joseph Joseph Abramovič (1912-1990), ruský genetik, zodpovedajúce člen Akadémie vied ZSSR (1979), Hrdina socialistickej práce (1990). Hlavné práce v oblasti chemickej mutagenézy ( cm. Mutagenéza), jeho použitie pre štúdium génovej štruktúry, mechanizmy prirodzeného výberu a selekcia v priemyselných plodín a mikroorganizmov. Leninova cena (1984).

encyklopedický slovník. 2009.