Rapakivi - to ... Čo rapakivi?

žulový rapakiviraznovidnost s veľkými zaoblenými výlučkov draselného živca lemovaných oligoklas. Obkladový kameň. * * * RAPAKIVIRAPAKIVI, žula druh ( cm. plochy) s veľkými zaoblenými výlučkov draselného živca ( cm. živec) zdobených oligoklas ( cm. oligoklas). Obkladová . kameň

Collegiate Dictionary, 2009

. <- 1 ->