Encyklopedický slovník

William Ramsay

William Ramsay - to je ... Čo je William Ramsay?

Ramsay UilyamRemzi (Ramsay) (1852-1916), anglický chemik a fyzik, cudzie zodpovedajúci člen (1901) a cudzie čestný člen (1913) v St. Petersburg akadémie vied otvorené argón. (1894, spolu s J. Rayleigh.), kryptón, xenón a neón (1898, spolu s britský vedec M. Travers, Travers M.), pridelené hélium (1895). Nobelova cena (1904). * * * UilyamRAMZAY Ramsay (Ramsay) (Ramsay), William (1852-1916), anglický chemik a fyzik, cudzie člen korešpondent (1901) a zahraničné čestný Ľan (1913), St Petersburg Academy. Otvorené argón (1894, spolu s John. Lorda Rayleigh), kryptón, xenón a neón (1898, spoločne s anglickým vedcom M. Travers) pridelené hélia (1895). Nobelova cena (1904).

Encyklopedický slovník.