Encyklopedický slovník

Santiago Ramón y Cajal Santiago

Santiago Ramón y Cajal Santiago - to je ... Čo je Santiago Ramón y Cajal Santiago?

Santiago Ramón y Cajal Santiago (Ramon y Cajal) (1852-1934), španielsky histologist. Autor teórie neurónu ako morfologickej jednotky nervového systému (1894). Klasické štúdie o štruktúre sietnice, miechy, malého mozgu, regenerácie nervov po poranení. Nobelovu cenu (1906 spolu s K. Golgi). * Santiago Ramón y Cajal SantyagoRAMON y Cajal (Ramon y Cajal) Santiago (01.5.1852 - 17.října 1934), španielsky histologist. Autorom doktríny neurónu ( cm. neuróny) ako morfologické jednotky nervovej sústavy (1894). Klasické štúdie na retinálne štruktúry ( cm. sietnice), miecha ( cm. miechy), mozoček ( cm. mozoček), regenerácia nervov po zranení , Nobelova cena (1906, spolu s K. Golgi ( cm. Camillo Golgi)).

encyklopedický slovník. 2009.