Encyklopedický slovník

Rameau Jean Philippe

Rameau Jean Philippe - to je ... Čo je Jean-Philippe Rameau?

Rameau, Jean Philippe (Rameau) (1683-1764), francúzsky skladateľ a hudobný teoretik. Používanie úspechy francúzskych a talianskych hudobných kultúr, výrazne zmenila štýl klasicistický operný vyrobenú operné reformy Glück. Lyric tragédiu "Hippolyte et Aricia" (1733), "Dioskúrovia" (1737), "Les Indes galantes" opera-balet (1735), čembalo kusov, atď. Jeho teoretické práce -. Významný štádium vývoja doktríny harmónie. * * * AMW Jean FilippRAMO (Rameau) Jean-Philippe (1683-1764), francúzsky skladateľ a hudobný teoretik. Použitie úspechy francúzskych a talianskych hudobných kultúr významne narušil štýle klasicistický opery vyrobeného operné reformy Gluck ( cm. Gluck Christoph Willibald). Lyric tragédiu "Hippolyte et Aricia" (1733), "Dioskúrovia" (1737), "Les Indes galantes" opera-balet (1735), čembalo kusov, atď. Jeho teoretické práce -. Významný štádium vývoja doktríny harmónie ( pozri HARMÓNIA (v hudbe)).

encyklopedický slovník. 2009.