Biografický slovník

Rakhmanov Sergey Yefimovich

Rakhmanov Sergey Yefimovich - je to ... Čo Rakhmanov Sergey Yefimovich?
Rakhmanov (Sergey E.) - slávny herec (1759-1810), žiaci zo sirotinca; prvý bol herec "slobodné ruské divadlo na cárskej lúke", a neskôr bol prijatý na riadenie cisárskych divadiel. Bol inšpektorom Petrohradskej divadelnej školy. Vynikajúca úloha ako brigádny a skotinín. Jeho manželka, Khristina Fedorovna, narodená Loginova (zomrela v roku 1827), bola dobrou herečkou v úlohe starých dám a neslušných žien. D.

Biografický slovník. 2000.