Rajasthanis - je to ... Čo Rajasthanis?

Rajasthan ľudia v Indii, hlavná populácia štátu Rajasthan (17 miliónov ľudí, 1995). V Pakistane žije 400 tisíc ľudí. Jazyk indo-iránskej skupiny. Veriaci sú väčšinou hinduisti. * * * RADZHASTHANTSYRADZHASTKHANTS, ľudia v Indii, základné obyvateľstvo ks. Rajasthan (19, 9 miliónov ľudí, 1992). V Pakistane žije 400 tisíc ľudí. Jazyk indo-iránskej skupiny. Veriaci sú väčšinou hinduisti.

encyklopedický slovník. 2009.