Encyklopedický slovník

Reisner Larisa M.

Larisa M. Reisner - to je ... Čo je Larisa M. Reisner?

Larisa M. Reisner (1895-1926), ruský spisovateľ. Sestra IM Reisner. Počas občianskej vojny bol politickým komisárom Červenej armády. Poézie. Kniha esejí ( "Afghanistan", 1922-1925, "Front", 1924, "uhlie, železo a skutoční ľudia", 1925). * Larissa Reisner MihaylovnaREYSNER Larisa M. (1895-1926), ruský spisovateľ. Sestra IM Reisner. Počas občianskej vojny bol vojakom, politickým pracovníkom Červenej armády. Kniha esejí ( "Front", 1924, "uhlie, železo a skutoční ľudia", 1925).

encyklopedický slovník. 2009.