Encyklopedický slovník

Rainier Mathuren

Rainier Mathuren je ... Čo je Rainier Mathuren?

Regnier Mathurin (Régnier) (1573 - 1613), francúzsky básnik. V zbierke "Satires" (1608-1613) obrazy života francúzskej spoločnosti na prelome XVI. A XVII. Storočia. v kombinácii s filozofickými a morálnymi zovšeobecňovaniami. * * * RENJE MATHURENRENE MATHUREN (1573-1613), francúzsky básnik. V zbierke "Satires" (1608-13) sú na prelome 16. a 17. storočia uvedené obrazy života francúzskej spoločnosti.

encyklopedický slovník. 2009.