Encyklopedický slovník

Ragimov Süleyman Huseyn

Ragimov Süleyman Huseyn - je to ... Čo Ragimov Süleyman Huseyn?

Süleyman Rahimov Husein Oglu (1900-1983), spisovateľ, národný spisovateľ Azerbajdžanskej SSR (1960), Hrdina socialistickej práce (1975). Téma októbrovej revolúcie - v románe "Shamo" (vol. 1-5, 1931-81), "Sachly" (1940-48); príbehy, príbehy. * * * Rahim Suleiman Hussein Suleiman oglyRAGIMOV Huseyn (1900-1983), azerbajdžanská spisovateľ, ľudová Writer Azerbajdžane (1960), Hrdina socialistickej práce (1975). Téma októbrovej revolúcie - v románoch "Shamo" (vol. 1-5, 1931-81), "Sachly" (1940-1948); príbehy, príbehy.

encyklopedický slovník. 2009.