Biografický slovník

Radlov Ernest Leopoldove

Radlov Ernest Leopoldov - je to ... Čo Radlov Ernest Leopoldov?
Radloff (Ernest Leopoldov) - syn predchádzajúce, narodený v roku 1854, bol vzdelaný v 6. Petrohrade High School a St. Petersburg University na Filologickej fakulte. Počúval prednášky v Berlíne a Lipsku. Je knihovníkom filozofického oddelenia cisárskej verejnej knižnice. Prednášal o logike na vyšších kurzoch žien, na psychológii a na dejinách filozofie učil. Jurisprudencie. V Alexandrovskej lýceu sa číta história filozofie. Dal článok na filozofiu v "Vestníku Ministerstva školstva", "Journal of Europe", "Archív für Geschichte d. Philosophie", "Northern Herald", "Russian Review", "Problémy filozofie a psychológie" a v tomto slovníku. Je členom akademického výboru pod vedením ministerstva verejného vzdelávania a zástupcom redaktora časopisu Ministerstva národného vzdelávania. Jeho spisy: "Etika Aristotela" (Petrohrad, 1884), "O výklade Aristotela" (Petrohrad, 1891), "Vedecká činnosť Karin" (Petrohrad, 1895).

Biografický slovník. 2000.