Biografický slovník

Radkevych Gregory M. (Brown)

Radkevych Gregory M. (Brown) - je ... Čo je Radkevych Gregory M. (Brown)?
Radkevich (Brown, Gregory M.) - zoológ, narodený v roku 1846, vyštudoval kurz na Charkov univerzite, kde pôsobil ako asistent knihovník až do svojej smrti v roku 1881 publikoval niekoľko jemné práce na morfológiu a systematike bezstavovcov (v "Zborník z Charkovskej spoločnosti prírodnej histórie" , 1869-1878).

Biografický slovník. 2000.