Encyklopedický slovník

Radium inštitút pomenoval VG Khlopina

Radium inštitút pomenoval VG Khlopina - to je ... Čo je Radium inštitút pomenoval VG Khlopina?

Radium inštitút pomenoval VG Hlopinaorganizovan v roku 1922, vedie príbeh z Radium Department (založený v roku 1918) CNPF. Nachádza sa v Petrohrade. Štúdie v oblasti rádiochemie, jadrovej fyziky a rádiotechémie.

encyklopedický slovník. 2009.