Encyklopedický slovník

Inštitút Radium

Radium Institute je ... Čo je Radium Institute?

Radium institutodin prvého SRI na strednej škole French. Vykonáva históriu z laboratória P. Curie (založená v roku 1904) na univerzite v Paríži. Pod vedením M. Sklodowska-Curie sa stalo hlavným centrom výskumu a medzinárodnej spolupráce v oblasti rádioaktivity a jadrovej fyziky.

encyklopedický slovník. 2009.