Radiščevi sú ... Čo sú Radischevovci?
Radishchev - šľachtickej rodiny, v závislosti na rodinnej legendy, tatársku pôvod, siahajúcu až do začiatku XVII storočia. Afanasii Prokofievič Radiščev bol pod Anny Ivanovňanskou plukovníkom Starodubským (v Malom Rusku). O jeho vnukovi Alexandriovi Nikolayevichovi pozri vyššie. Rod Radishchevs zaradená do časti II a VI plemenných knihách Kaluga, Saratov, Tambov a Charkov provinciách (Gerbovnik, V, 61).

Biografický slovník. 2000.