Encyklopedický slovník

Rádiológia Lekárske

Rádiológia Medical - to je ... Čo je to Lekárska rádiológia?

Rádiológia meditsinskayaoblast liek, ktorý študuje použitie ionizujúceho žiarenia na detekciu a liečenie chorôb, účinok žiarenia na telo a problémy ochrany proti žiareniu.

encyklopedický slovník. 2009.