Encyklopedický slovník

Rádiový kanál

Rádiový kanál je ... Čo je rádiový kanál?

RADIÁLNY KANÁL -a; Frekvenčné pásmo pridelené na. rádiový vysielač. Nastavte si na čo? rádiový kanál. * * * rádiový kanál1) komunikačný kanál pozostávajúci z rádiového vysielača, rádiového spojenia a rádiového prijímača. 2) Frekvenčné pásmo so stanovenou šírkou, pridelené na rádiový prenos tohto typu. * * * RADIOCANALRADIO CHANNEL,

1) komunikačný kanál pozostávajúci z rádiového vysielača, rádiového spojenia a rádiového prijímača.

2) Frekvenčné pásmo nastavenej šírky, pridelené pre rádiový prenos tohto typu.

encyklopedický slovník. 2009.