Encyklopedický slovník

Choroba z ožiarenia

Ožiarenie je ... Čo je choroba z ožiarenia?

boleznvoznikaet žiarenie vystavený ionizujúcemu žiareniu organizmu v dávkach vyšších ako maximálna prípustná. U ľudí je možná blesková, akútna, subakútna a chronická ožarovacia choroba. Hlavne sa objaví lézie krvotvorných orgánov, nervového systému, gastrointestinálneho traktu, a iní. * Choroba IMAGING BOLEZNLUCHEVAYA vzniká, keď sú vystavené ionizujúcemu žiareniu organizmu v dávkach vyšších ako maximálna prípustná. Človek môže byť fulminantnej, akútne, subakútne a chronické chorobu z ožiarenia sa prejavuje hlavne hematopoetických orgánov, nervového systému, gastrointestinálneho traktu, a iní.

Collegiate Dictionary. 2009.