Encyklopedický slovník

Radiačná monitoring

Radiačná monitoring - to ... Čo je radiačná prieskum?

Radiačná razvedkapoluchenie s nástrojmi a ďalšími špeciálnymi prostriedkami informácie o charaktere, rozsahu a miery rádioaktívnej kontaminácie, vzdušného priestoru, vody a jednotlivé objekty. V ozbrojených silách a civilnej obrane vykonávajú špeciálne jednotky. * * * RADIAČNÉ VYSIELANIE, určuje hranice zón rádioaktívnej kontaminácie (na zemi, objekty atď.) A zóny s rôznymi úrovňami kontaminácie. V armáde a civilnej obrane vykonávajú špeciálne jednotky.

encyklopedický slovník. 2009.