Encyklopedický slovník

Tok žiarenia

Tok žiarenia je ... Čo je tok žiarenia?

svetelný tok (radiantný tok, výkon žiarenia), celková energia prenášaná svetlom na jednotku času cez daný povrch. Koncepcia toku žiarenia je uplatniteľná na časové intervaly, ktoré sú oveľa dlhšie ako doby osvetlenia svetla. * * * TOŽ RADIAČNÉHO ŽIARENIA (žiarivý tok, výkon žiarenia), celková energia prenášaná svetlom za jednotku času cez daný povrch. Koncepcia toku (platí pre časové obdobie, významne presahujúce dobu ľahké kolísanie

Collegiate Dictionary 2009

.. <- 1 ->