Radetzky - to ... Čo Radetzky?
Radetzky - šľachtický rod, pôvodom zo Sliezska a siaha až do polovice XVI storočia. Jedna pobočka sa v 17. storočí presťahovala do Poľska a odtiaľ do Kurlandu. K nemu patrili General Fjodora Radeckého (cm.). Rhode Radetzky zahrnuté v časti III genealogické knihy provincii Petrohradu.

Biografický slovník. 2000.