Raden je ... Čo je to Raden?
Raden - baronský rodina, pochádzajúce z biskupstva Osnabrück a presunutý na začiatku XVI storočia do Kurland. Barónka EF Radenová pochádza z tohto druhu (pozri). Rod Raden je zaradený do aristokratickej matice provincie Courland a do rodoknířských kníh provincií Oryol a Charkov.

Biografický slovník. 2000.