Raketa je ... Čo je to raketa?

REKET -a; m. [Eng. raketa] Trestné vydieranie, vykonávané vydieraním, hrozbami, násilím. Zapojte sa do vydierania. Žiť raketu. Raketa (pozri). * * * raketu, vydieranie, vydieranie, vykonávané prostredníctvom hrozieb a násilia. * * * RACKETRECET (anglická raketa), vydieranie, vydieranie, vykonávané prostredníctvom hrozieb a násilia.

encyklopedický slovník. 2009.