Encyklopedický slovník

Rasový-antropologický škola

Rasový-antropologický škola - to je ... Čo je rasový-antropologický v škole?

rasový-antropologický shkolatechenie sociológie 2. polovice XIX - začiatok. XX storočia. [J. A. Gobineaua Lapouge F, X. Chamberlain, A. Amon, F. Galton, Pearson (K. Pearson)]. Rasový-antropologický škola považovaná za sociálny rozvoj, pokiaľ ide o dedičských konceptov, boj o "vyššej" a "nižšej" rás a tried. Pozri tiež rasizmus. * * * ŠKOLSKÁ ANTROPOLÓGIA ŠKOLA-ANTROPOLOGICKÁ ŠKOLA, súčasná sociológia 2. poschodie. 19 - začiatok. 20 storočí. (JA Gobineaua ( cm. Joseph Artur de Gobineau), J. Lapouge, H. Chamberlain, A. Ammon, F. Galton ( cm. Francis Galton), K . Pearson). Rasový-antropologický škola sa prenáša na ľudskej spoločnosti biologické zákony boja o prežitie ( cm. boj o prežitie) a prirodzený výber ( cm. prirodzený výber), považovaná za spoločenský vývoj, pokiaľ ide o poňatie dedičnosti , boj medzi "vyššími" a "nižšími" rasami a triedami. Pozri tiež rasizmus ( pozri RACISM).

encyklopedický slovník. 2009.