Rachinsky - toto je ... Čo je Rachinsky?
Raczynski - šľachtický rod, erb Nałęcz pochádzajúci z Veľkej Poľska a siaha až do XIII storočia. Michael-Kazimír Rachinský (zomrel v roku 1738) bol vojvodom Kališ a Poznaň a dvakrát veľvyslancom vo Viedni. Jeho vnuk Casimir (zomrel v roku 1824) bol maršal ulice corona a maršal Stálej rady, generálny Veľkopoľska a jedným z najhorúcejších ruských priaznivcov na konci samostatnej existencie Poľska. Eduard Rachinský (1787 - 1845), poľský vedec a verejná osobnosť, dosiahol veľký úspech pri zostavovaní topografických máp provincie Poznaň. Jan Raczynski dostal pozemok od Vladislava IV. V oblasti Belsky; jeho deti, Daniel a Jan, boli zapísaní v roku 1656 v občianstve Ruska. Týmto veku, zapísaná v obchodnom VI časti rodokmeňa kníh Smolensku provincii (Armorial, VI, 107), vo vlastníctve Sergey (viď. Nižšie) a Konstantin Raczynski (narodený v roku 1838), profesor na moskovskej univerzite. Poľské pobočky Rachinského sú zahrnuté v genealogických knihách provincií Vilna, Vitebsk, Volyň, Minsk, Podolsko a Petrohrad.

Biografický slovník. 2000.