Raab-Tylen je ... Čo je Raab-Tylen?
Raab-Thielen (von der Raab genannt Fhulen) - šľachtický rod, pochádzajúci z Vestfálska, a siaha až do prvej polovice storočia XV. Heinrich Raab bol kométou germánskeho rádu (1534-41). Rhode Raab-Thielen podaná v ušľachtilého imatrikuláciu Kuronský av časti III genealogické knihy provincii Smolensku

biografický slovník. 2000.