Römer je ... Čo je Römer?
Römer - šľachtický rod, pôvodom zo Saska a presťahoval sa do Kurland v roku 1560, a potom sa na začiatku XVII storočia, ktorý šiel do Poľska, kde sa začala písať Romer jej členovia. Matvey R. (zomrel v roku 1690) bol litovský generál-feldseychmeyster. Ďalšia vetva rodu R. sa presťahovala do konca 18. storočia od Saska po Rusko; z neho Nikolai Fedorovič R. (narodený v roku 1804) bol senátorom. Rod R. bol zaradený do ušľachtilej matice provincie Courland, v časti VI genealogickej knihy provincie Vilna av druhej časti genealogickej knihy Petrohradu.

Biografický slovník. 2000.