Front teória - to je ... Čo je to teória front?

front teoriyarazdel matematiku systém navrhnutý tak, aby slúžil hmotnostného toku náhodného charakteru požiadaviek učenia. Typickým príkladom takéhoto systému - automatické telefónne ústredne, ktorá náhodne vstúpi "požiadavka" - volanie k predplatiteľom a "služba" je ich pripojenie k iným odberateľom. * MASS SERVICE TEORIYAMASSOVOGO teóriu front, odvetvie matematiky, ktorá študuje systémy, ktorých cieľom je slúžiť hmotnostného toku náhodného charakteru požiadaviek. Typickým príkladom takéhoto systému - automatické telefónne ústredne, ktorá náhodne vstúpi "požiadavka" - volanie k predplatiteľom a "služba" je ich pripojenie k iným účastníkom ..

encyklopedický slovník. 2009.