Diskutér - to je ... Čo je chytrák? .
sovopr'osnik (1K 1:. 20), - v originálu: filozofa, tvrdil.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.