Qatarji je ... Čo je Qatarji?
Katarzhi - šľachtického rodu, Moldavsko, ktorého história siaha do prvej polovice v XVII. , a presťahoval sa do Ruska v XVIII storočí. ; Ivan Yegorovich Katarzha je teraz provinčným šéfom šľachty v provincii Bessarabia. Rod Katarža je zaradený do časti VI rodokmeňskej knihy v provincii Bessarabia.

Biografický slovník. 2000.