Biografický slovník

Qasim Vakshya

Qasim Vakshya - to je ... Čo je Qasim Vakshya?
Qasim Vakshya - Krymská šľachtic prišiel veľvyslanec v Moskve v roku 1508, od Khan Menglu Giray a priniesol list Basil Ioannovich zlata shertnuyu v ktorom Menglu Giray dal prísahu pre seba, pre deti a vnúčatá žijú v bratstve a priateľstve s veľkovojvodom. Tieto záruky neboli opodstatnené. B. R-in.

Biografický slovník. 2000.