Phewson je ... Čo je Pison?
Fis'on (Gn 2:. 11) - jednou z riek, ktoré obklopujú raj ( pozri ).

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.