Biografický slovník

Peter V. Tikhomirov

Peter V. Tikhomirov - A ... Čo je Tikhomirov Petro?
Tikhomirov (Petro, 1803 - 1831) - asistent astronómie na petrohradskej univerzite, syn kňaza, konečné vzdelanie v Petrohradskej univerzity. Tikhomirov napísal niekoľko úvah, vrátane nedávnych: "Na príprave katalógu hviezd" je obzvlášť pozoruhodné mnogoobemlyuschemu Uzavretie rôznych vzorcov spojených s predmetom stanoveným veľmi dôkladne a podrobne. Tikhomirov vzdelávacích kníh publikovaných: "Aritmetický na účtoch" (Petrohrad, 1830) a "Sprievodca matematické geografii" školy inšpektorov, kde sa podieľajú na výučbe až do svojej smrti. Okrem toho Tikhomirov preložil: "Geometrické kreslenie a kreslenie" a "General Physics Baumgarten" (z nemčiny).

Biografický slovník. 2000.