Biografický slovník

Sharapova Petro

Sharapova Petro - to ... Čo Sharapova Petro?
Sharapova (Petro) - spisovateľ a prekladateľ. Tlač: "Opis ľudí, ktorí žijú v Európe, Ázii, Afrike a Amerike" (4 diely, Petrohrad, 1812); "Drahé deti sú prítomné, alebo najnovšie ruská abeceda, so začatím morálky, modlitby, posvätné príbehy, bájky a príbehy, tiež pojmy gramatiky, aritmetiky "(Petrohrad, 1818)," Bájky a príbehy vo francúzskom a ruskom jazyku, ktoré obsahujú príjemnú moralizáciu atď. " (z francúzskeho 2. vydania, Petrohrad, 1820).

Biografický slovník. 2000.