Biografický slovník

Djukov Peter A.

Djukov Peter A. - A ... Čo je Djukov Petr Andrejevič?
Djukov, Peter A. - psychiater (1834-1889). Vyštudoval kurz na Lekársko-chirurgickej akadémii. V roku 1863 obhajoval svoju prácu "O účinkoch ópia v aplikácii na psychiatriu". Z jeho početných článkov v forenznej psychiatrie na "Medical Gazette", "ruskú medicíny" a "Bulletin of Psychiatry" si zasluhuje pozornosť "Zločin a šialenstva" ( "Journal of Psychiatry", 1885).

Biografický slovník. 2000.