Petr Stepanov - to ... Čo Stepanov Petr? 2018 - TheglossyPages.com
Biografický slovník

Petr Stepanov

Petr Stepanov - to ... Čo Stepanov Petr?
Štěpánov (Petr, 1805 - 1891) - generál pechoty, spisovateľ, syn AP Stepanov a brat karikaturistu N. Stepanova (pozri vyššie. ). Bol vychovávaný na internátnej škole v Moskve. Slúžil v na ochranné kryty Jaeger pluku zúčastnil vojen 1828 - 1829, 1830 - 1831 a 1853 - 1855 rokov. Neskôr bol riaditeľom druhého kadetného zboru a veliteľom v Tsarskoe Selo. Jeho diela: "Prijatie do zednárenskej lóže v roku 1815" ( "Russian Ol" 1870, № 2) "a Glinka Dargomyzhski" (tamže, 1875, № 11.): "Pod Varne 10. septembra 1828." (Ib, 1876, číslo 2). "Dvadsať päť rokov v pluku gardy z poľovníckeho" ( "Military Collection", v roku 1877 a '78) a Dr. V. P-in ..

Biografický slovník. 2000.