Biografický slovník

Petr Shafranov

Petr Shafranov - to ... Čo Shafranov Petr?
Shafranov (Peter) - historik. Narodil sa v provincii Kursk v roku 1859; Po absolvovaní kurzu v Petrohrade Ústavu histórie a filológie a Archeologickým ústavom, bol menovaný profesorom histórie na St. Petersburg pedagogický inštitút; spravuje archív ministerstva poľnohospodárstva a štátneho majetku. Napísal: "Na články Bogdan Khmelnitsky v roku 1654" ( "Kyjev antika", 1889, xi); "Popis v záležitosti oddelení Assemblies ríšskeho kancelára 1836 cisárskeho majestátu - '56" (V spolupráci s inou osobou, 1888); "Na vysporiadanie kozákov v Rusku, sa sťahoval v roku 1828 z Turecka, pod vedením Ataman Gladskih" (ďalej len "zber materiálov z archívu ministerstva štátne vlastníctvo", zväzok I, 1891), "On záveru roľník Bugrov a jeho vedomia výdaj pokladničných dedinčanov; Vygovskaya Staroverci spoločný život v neskorej XVIII a prvej polovice XIX storočia "(" Russian bohatstva "(ib)." "1893, číslo 10-11)," zlé úrody a štátne potraviny roľníci 20 -x resp XIX storočia "(" Russian bohatstva "1898, № 5, 6 a 7);" prvý návrh osy obozhdeniya roľníci "(" Journal of svetových dejín ", 1901, № 4) a ďalšie.

A Biografický slovník. 2000.