Pyknometer je ... Čo je pyknometr?

pyknometer s (z gréckeho pyknos tesných a ... meter.); m. [z gréčtiny. pyknos - hustá a metronometrová] Zariadenie na stanovenie hustoty plynov, kvapalín a tuhých látok. * * * pyknometer (z gréckeho pyknosu - hustý a ... meter), sklenená nádoba so špeciálnym tvarom a špecifickou kapacitou na meranie hustoty plynov, kvapalín a tuhých látok. Hustota je určená hmotnosťou látky obsiahnutej v pyknometri (zistí sa vážením) a objemom pyknometra. * PIKNOMETRPIKNOMETR (z gréckeho pyknos -. Hustá a gréckej metron -. Opatrenie, metreo - merané), špeciálne tvarované sklenené nádoby a na určité meranie hustotu kapacita plynov, kvapalín a pevných látok. Hustota je určená hmotnosťou látky obsiahnutej v pyknometri (zistí sa vážením) a objemom látky rovnajúcej sa objemu pyknometra.

encyklopedický slovník. 2009.