Biografický slovník

Pyatnitskii Porfiro Petrovič

Pyatnitskii Porfiro Petrovič - A ... Čo je Pyatnitskii Porfiro Petrovič?
Pyatnitsky (Porfiry Petrovich) je mineralogik a geológ. Narodil sa v roku 1860. Po absolvovaní kurzu u Charkova University (1886) bol opustený ako asistent na Ústave geológie a pre ochranu diplomovej práce bol poslaný do zahraničia. Od roku 1893 prednáša na Charkovskej univerzite ako súkromný docent. V roku 1898 obhájil doktorandskú dizertačnú prácu. V roku 1901 bol menovaný mimoriadnym a roku 1905 - bežným profesorom mineralogie. Hlavné diela: "Na základe vyšetrovania delte západnej Dvina" ( "Society Proceedings of the Spanish prírody na Charkov univerzite."); "Študijné kriedových sedimentov v povodí Donovi a ľavých prítokov Dnepra .." (tamtiež, 1890) "Vyšetrovanie kermezita kryštálov. a uranotila "(tamtiež, 1893.)" hydrogeologické štúdie Verchnedneprovsk kraj Jekatěrinoslav provincie "(ed Yekaterinoslav provinčnej zemstvo 1895)," výskum bridlice step zóny na juhu Ruska "(" Kharkiv Society Proceedings prírody "1898);" Geologický výskum v Stredný Kaukaz "(" Materiály pre geológiu ", 1904 - 1905).

Biografický slovník. 2000.