Biografický slovník

Pyatnitskii Ivan G.

Ivan G. Pyatnitsky - A ... Čo je Pyatnitskii Ivan G.?
Pyatnitskii (Ivan G., narodený v roku 1851) - duchovný spisovateľ, pedagóg Stavropol teologický seminár; vzdelanie prijaté v Kazaňskej teologickej akadémii. Hlavné diela Pyatnitskiy: "Skúsenosti z ortodoxnej morálnej teológie" (Stavropol, 1890) a "Úvod do pravoslávnej teológie" (tamtiež, 1893).

Biografický slovník. 2000.