Biografický slovník

Pyatkovsky Alexander Y.

Pyatkovsky Alexander Y. - to ... Čo Pyatkovsky Alexander Ya?
Pyatkovsky (Alexander Y.) - redaktor a vydavateľ "Pozorovateľ" (XX; 395). Narodil sa v roku 1840. Absolvoval kurz na univerzite v St. Petersburgu na Právnickej fakulte. Uverejnil články v "Súčasnosti", "Dele" (pod pseudonymom Misantropova - feuilletons), "Domáce poznámky". Z týchto článkov bola zbierka "živé otázky" (Petrohrad, 1870) a "Z histórie nášho literárneho a spoločenského rozvoja" (Petrohrad, 1876, 2. vydanie, 1888). Od 1872 do 1882 rokov. spolu s VA Evuševským vydal časopis "Ľudová škola". Zomrel v roku 1904.

Biografický slovník. 2000.