Biografický slovník

Pyaskovsky Nikolai Y.

Pyaskovsky Nikolai Yakovlev - je ... Čo je Pyaskovsky Nicholas Ya?
Pyaskovsky (Nikolai Yakovlev, narodený v roku 1855) - spisovateľ, doktor medicíny, vzdelávanie vo Vojenskej lekárskej akadémie napísal "materiály. k otázke vzťahu antropometriu k zdravotnej výskum v armáde "(1886, doktorská práca)," zdravia a mravnosti "(1894)," vonkajšie a vnútorné skúsenosti kresťanského náboženstva "(Wiley, 1900)," The Christian Post medicínsky "(Moskva, 1900)" Ako si myslel Vladimír Soloviev o zmŕtvychvstaní a ix jeho filozofia pre hygienu ducha "(1901)," Zdravie a kresťanstvo "(Wiley, 1901);" Skutočný emancipácia žien a vysokoškolské vzdelávanie z kresťanského pohľadu "(Wiley, 1902);" Konflikty v duchovnom živote moderného inteligencie " . "skúsenosti z harmonizácie určité rozdiely v rozprávaní evanjelistov na prvý deň zmŕtvychvstania" (Wiley, 1904)

Biografický slovník 2000

(SPb, 1904.) -