Biografický slovník

Piasecki Nikolai

Piasecki Nikolai - to ... Čo Piasecki Nikolai?
Pyasetsky (Nikolaj Vasilievich) - spisovateľ; sa narodil v roku 1836, študoval na Moskovskom kadetovom zboru a Nikolaevskej akadémii generálneho štábu, slúžil v štátnej kontrole, kde zastával funkciu člena rady. Sa podieľal na vývoji otázok o preradení verejných nástenných malieb, transformáciu štátnej banky, reformy s liehovinami a ďalšie. V roku 1883, Piasecki bola poslaná do Talianska, aby sa zoznámili s prístrojom v jej kontrolných orgánov. Po návrate vydal knihu (teraz bibliografickú raritu) "Účtovnú komoru a systém štátneho výkazníctva Talianskeho kráľovstva". Kópia Sorboniho "Základné princípy logosmografie" bola zostavená pre časopis "Účtovníctvo". Po dlhú dobu bol priateľom predsedu výboru a členom správnej rady vyšších žien. N. V.

Biografický slovník. 2000.