Putilovs - to ... Čo Putilovs?
Putilovs - šľachtické rody jeden z nich, zavedené v VI časti genealogické knihy provincie Samara, siaha až do konca storočia XVI (Armorial, IV, 60), a druhý, siahajúce až do konca XVII storočia, je súčasťou VI genealógia knihy Kostroma. (Herbnik, X, 91) Existuje niekoľko ďalších Putilov, neskorší pôvod.

Životopis esky slovník. 2000.